Käringön-socken 2016

Skriven: torsdag den 31, december 2015

Som kanske framkommit tidigare bor jag på Käringön sedan september i år, detta har gett en hel del bra arter tkr jag! Detta året satsade jag endast på Orust-listan, vilket gav ett bra resultat med hela 214 arter i en kommun i Bohuslän! Det visade sig bli den bästa listan i Bohuslän baserat per kommun. Men nu tänkte jag skapa mig en ännu svårare utmaning inför i år, endast en socken! Valet faller givetvis på Käringön-socken, mer information om gränser, regler kommer jag med i senare inlägg.

Nedan finner ni några av de arter värda att lägga märket till under år 2015, som jag observerade.

ArtAntal dagar arten sågs
Mindre sångsvan3
Bläsgås1
Prutgås3
Prutgås ssp. hrota1
Snatterand2
Årta3
Salskrake1
Orre1
Svartnäbbad islom2
Vitnäbbad islom5
Gråhakedopping3
Svarthakedopping1
Grålira1
Mindre lira2
Klykstjärtad stormsvala1
Rördrom3
Bivråk1
Röd glada1
Stäpphök1
Aftonfalk1
Lärkfalk4
Jaktfalk2
Vattenrall4
Kornknarr2
Sandlöpare2
Småsnäppa1
Mossnäppa3
Skärsnäppa2
Rödspov ssp. Islandica2
Roskarl3
Bredstjärtad labb1
Storlabb2
Dvärgmås2
Långnäbbad mås1
Kentsk tärna3
Alkekung4
Lunefågel1
Turkduva2
Sparvuggla1
Hornuggla3
Jorduggla1
Göktyta3
Berglärka2
Rostgumpsvala1
Rödstrupig piplärka3
Näktergal6
Blåhake2
Svart rödstjärt2
Svarthakad buskskvätta1
Ringtrast3
Gräshoppsångare2
Sävsångare1
Gransångare5
Sibirisk gransångare1
Brandkronad kungsfågel1
Skäggmes1
Sommargylling1
Svartkråka1
Gulhämpling1
Större korsnäbb2
Rosenfink3
Lappsparv1
Snösparv1